Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin

1. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng.

  • Thông tin khách hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa khách hàng với chúng tôi đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của nhasachhatgiongtamhon.vn.
  • Chúng tôi có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông tin khách hàng.
  • Khách hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của nhasachhatgiongtamhon.vn, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống, cũng như các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp chúng tôi phát hiện khách hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép, … chúng tôi có quyền chuyển thông tin cá nhân của  khách hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

2. Về việc sử dụng thông tin khách hàng.

Chúng tôi có quyền sử dụng các thông tin khách hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin khách hàng để:

  • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho khách hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của khách hàng khi truy cập vào web.
  • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa khách hàng với chúng tôi, các website khác của chúng tôi hoặc ngược lại.
  • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

3. Về việc chia sẻ thông tin khách hàng.

  • Chúng tôi không cung cấp thông tin khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ/tiện ích cho khách hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
  • Ngoài các trường hợp nêu trên, chúng tôi sẽ có thông báo cụ thể cho khách hàng khi phải tiết lộ thông tin khách hàng cho một bên thứ ba. Trong trường hợp này, chúng tôi cam kết sẽ chỉ tiết lộ thông tin khách hàng khi được sự đồng ý của khách hàng.