Chính sách thanh toán

  1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng.
  2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng.
  • Thông tin tài khoản: VIETCOMBANK CN SGD (SỞ GIAO DỊCH)
  • Chủ tài khoản: Lê Thị Quỳnh Mi
  • Số tài khoản: 0011004394080